Ako postupovať v špecifických situáciách pri duálnej antitrombotickej liečbe?

Pole akútneho koronárneho syndrómu a duálnej antiagregačnej liečby sa rapídne vyvíja. Hoci ESC vydáva pravidelne odporúčania tejto problematiky, zaneprázdnený lekár však zvyčajne nemá čas prelúskať sa často zložitým textom a v angličtine. Preto sme pre Vás pripravili jednoduché a aktuálne zhrnutie tejto problematiky, rozdelené do niekoľkých tém.


Prehľadové texty

1) Štandardný postup manažmentu pacienta s AKS s eleváciou ST segmentu – STEMI (Petra Poliačiková)
2) Štandardný postup manažmentu pacienta s AKS bez elevácie ST segmentu – NSTEMI/NAP (Andrea Andrášová)
3) Neinvazívny manažment pacienta s AKS (Ján Števlík)
4) Operácia pacienta s akútnym koronárnym syndrómom (MUDr. Erik Prexta)
5) Prestavovanie medzi jednotlivými antitrombotikami - SWITCHING (Mariana Dvorožňáková)
6) Dĺžka duálnej antitrombotickej liečby u pacienta s AKS (Miroslav Vytiska)
7) Pacient po koronárnom bypasse a potrebou urgentnej perkutánnej koronárnej intervencie (Jozef Pacák)
8) Manažment rizika krvácania u pacientov s AKS (Allan Böhm)

OK

Tieto stránky sú určené výhradne odbornej zdravotníckej verejnosti. Zotrvaním na stránkach portálu webimed.eu prehlasujete, že ste zdravotnícky pracovník alebo študent lekárskej fakulty. Zároveň súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú potrebné na správne fungovanie našich stránok.