Zodpovední za projekt

Allan Böhm

Peter Michálek

Kontaktovať môžete aj niektorého z autorov / prednášajúcich vyplnením kontaktného formulára vpravo. Informácie poskytujeme aj na emailovej adrese info@kardio.webimed.eu

Kontakt

Vyplňte kontaktný formulár