Nutraceutiká v prevencii a liečbe COVID-19 (December 2020)

« OTVORIŤ »

Milé kolegyne/kolegovia, milí priatelia, prinášame vám prehľad súčasnej odbornej literatúry na tému Nutraceutiká v prevencii a liečbe COVID-19 z dielne MUDr. Ivana Vargu, PhD. Cieľom práce je poskytnúť praktické rady pre použitie vitamínov, minerálov a vybraných látok, ktoré môžu byť prínosom v každodennej praxi. Liečbu je potrebné vždy individualizovať, pridŕžať sa zároveň oficiálnych odporúčaní a údaje z daného materiálu je vhodné si overiť podľa najnovšej literatúry. Každopádne dáta nie sú skreslené a použitie vybraných nutraceutík na základe priloženej tabuľky by malo priniesť vašim/našim pacientom úžitok. (aktualizácia 24.1.2021)


FORAMEN OVALE PATENS (September 2019)

« OTVORIŤ »

Manažment pacientov s foramen ovale patens – praktické zhrnutie


Návrh pre použitie nutraceutík pri srdcovom zlyhávaní (August 2019)

« OTVORIŤ »

Milé kolegyne/kolegovia, milí priatelia, prinášame vám v tabuľke prehľad doplnkov výživy, ktoré majú potenciál zlepšiť klinický stav a prognózu chorých so srdcovým zlyhávaním. Tabuľka sústreďuje informácie, ktoré by mal lekár poznať, aby doplnky vedel zhodnotiť predovšetkým z hľadiska bezpečnosti pri ich (nezriedka samovoľnom) užívaní pacientom. Na druhej strane pri dodržaní uvedených údajov (event. po ich korelácii s najnovšími odbornými poznatkami) je možné doplnky zapracovať individuálne do terapeutickej schémy. Minimálny výskyt nežiaducich reakcií a popisované priaznivé účinky ich do budúcnosti favorizujú pre širšie využitie u týchto komplikovaných pacientov s cieľom maximálne pomôcť.


Záťažová elektrokardiografia (Update Júl 2019)

« OTVORIŤ »

Ďakujeme Dr. Ivanovi Vargovi za prehľadné spracovanie tejto problematiky, veríme, že tento text bude mnohým kolegom v každodennej praxi veľmi užitočný. Zároveň vás vyzývame, ak disponujete akýmkoľvek podobným materiálom, neváhajte ho priložiť do mailu na ktorúkoľvek z našich kontaktných adries a my ho umiestnime sem :)


Praktický manuál AKS a DAPT (Február 2018)

« OTVORIŤ »

Pole akútneho koronárneho syndrómu a duálnej antiagregačnej liečby sa rapídne vyvíja. Hoci ESC vydáva pravidelne odporúčania tejto problematiky, zaneprázdnený lekár však zvyčajne nemá čas prelúskať sa často zložitým textom a v angličtine. Preto sme pre Vás pripravili jednoduché a aktuálne zhrnutie tejto problematiky, rozdelené do niekoľkých tém.


Liečba CHOCHP (December 2017)

« OTVORIŤ »

Prehľad základných dostupných liekov na liečbu CHOCHP - doplnkový materiál k webcastu Spolupráca pneumológa a kardiológa.


Slideshow z kongresu FMK v Trnave (Apríl 2017)

« OTVORIŤ »

V apríli 2017 sa uskutočnilo už tradičné odborné podujatie s názvom Fórum mladých kardiológov v Trnave. Účasť vyše sto mladých lekárov, prednášky zahraničných hostí vrátane prezidenta Českej kardiologickej spoločnosti, ako aj výrazná podpora zo strany prezidenta Slovenskej kardiologickej spoločnosti a ďalších našich významných kardiológov, robí z tohto podujatia jeden z najdôležitejších kardiologických kongresov Slovenska. Výstupom z tejto konferencie sú hodiny kvalitného odborného materiálu, o ktorý by sme sa s Vami radi podelili. Uverejnili sme prednášky všetkých "speakrov", ktorí poskytli súhlas so zverejnením a digitálna kvalita ich nahrávky bola v poriadku. Nech sa páči :)


Slideshow z podujatia COR SEMPER IUVENIS v Púchove (September 2016)

« OTVORIŤ »

Vďaka veľkorysej iniciatíve prezidenta Slovenskej kardiologickej spoločnosti profesora R. Hatalu a spolupráce Fóra mladých kardiológov s Kardio 35 sa v Púchove uskutočnil prvý ročník slovensko–českých konzílií pre mladých kardiológov s názvom „Cor semper iuvenis“. O vydarenosti tohto kongresu svedčí aj odborný program, ktorý Vám prinášame formou webcastov a slideshow (powerpointových prezentácií).OK

Tieto stránky sú určené výhradne odbornej zdravotníckej verejnosti. Zotrvaním na stránkach portálu webimed.eu prehlasujete, že ste zdravotnícky pracovník alebo študent lekárskej fakulty. Zároveň súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú potrebné na správne fungovanie našich stránok.