Fabryho choroba

Odvysielané LIVE ako webinár 2.3.2021

Hostia: Tereza Hlavatá, Miroslav Gbúr, Jana Poláková Mištinová

Akútny manažment SVT

Odvysielané LIVE ako webinár 15.6.2020

Hostia: Tereza Hlavatá, Allan Böhm

Hlboká a povrchová žilová trombóza

Odvysielané LIVE ako webinár 27.8.2019

Hostia: Ľubomír Fľak, Mária Hajzoková

Invazívne výkony na antikoagulačnej liečbe

Odvysielané LIVE ako webinár 18.2.2019

Hostia: Veronika Pokorná, Ľuboš Urban, Viliam Lauko

(Ne)tradičná liečba srdcového zlyhávania

Odvysielané LIVE ako webinár 17.12.2018

Hostia: Tereza Hlavatá, Ivan Varga

Liečba stabilnej KACh (časť 2)

Odvysielané LIVE ako webinár 18.10.2018

Hostia: Mária Hajzoková, Ivan Varga, Anton Dlesk

Trombolýza v akútnej kardiológii

Odvysielané LIVE ako webinár 19.6.2018

Hostia: F. Kovář, Ľ. Fľak, A. Böhm

Dif. dg. hypertrofickej kardiomyopatie

Odvysielané LIVE ako webinár 5.6.2018

Hostia: Tomáš Paleček, Veronika Pokorná

Krvácanie do GITu pri liečbe NOACs

Odvysielané LIVE ako webinár 14.5.2018

Hostia: A. Vachulová, R. Juríček, T. Hlavatá

Betablokátory v akútnej kardiológii

Odvysielané LIVE ako webinár 25.4.2018

Hostia: Mária Hajzoková, Tomáš Pavlík, Peter Penz

Kreatínfosfát v kardiológii

Webcasty z advisory board v Bratislave

Hostia: F. Šimko, V. Hricák, A. Böhm, R. Margóczy

Update v antitrombotickej triple terapii

Odvysielané LIVE ako webinár 25.1.2018

Hostia: Mária Hajzoková, Ľuboš Urban, Allan Böhm

Spolupráca pneumológa a kardiológa

Pohľad na liečbu CHOCHP u kardiakov

Hostia: P. Michalka (pneumológ), Ľ. Urban (kardiológ)

LMWH - ako na to?

Odvysielané LIVE ako webinár 25.10.2017

Hostia: Tereza Hlavatá, Viliam Lauko, Ľubomír Fľak

FMK Trnava 2017

Webcasty z kongresu mladých kardiológov

7.-8.4.2017, Hotel Holiday Inn, Trnava

Nízke dávky NOACs

Odvysielané LIVE ako webinár 15.5.2017

Hostia: V. Pokorná, Ľuboš Urban, Anna Vachulová

Diagnostika stabilnej KACh (časť 1)

Odvysielané LIVE ako webinár 18.4.2017

Hostia: Mária Hajzoková, Ivan Varga, Anton Dlesk

Pacient s AKS bez ST elevácie

Odvysielané LIVE ako webinár 23.3.2017

Hostia: Vasiľ Hricák, Allan Böhm, Peter Snopek

Krvácanie na OAC, zvládame?

Odvysielané LIVE ako webinár 1.2.2017

Hostia: D. Dohnalová, A. Morongová, M. Boháčeková

Kontrola rytmu predsieňovej fibrilácie

Odvysielané LIVE ako webinár 15.12.2016

Hostia: V. Pokorná, Ľuboš Urban, Martin Svetlošák

Heparínom indukovaná trombocytopénia

Odvysielané LIVE ako webinár 8.12.2016

Hostia: Veronika Pokorná, Viliam Lauko, Ľubomír Fľak

Cor semper iuvenis

Slovensko-české konzíliá mladých kardiológov

9.-10.9.2016, Hotel Alexandra, Púchov

Základy koronarografie

Určené najmä lekárom v špecializačnej príprave

Hosť: Ivan Vranka

Horúce témy v akútnej kardiológii

Odvysielané LIVE ako webinár 23.8.2016

Hostia: Katka Cenkerová, Allan Böhm, Ivan Varga

OK

Tieto stránky sú určené výhradne odbornej zdravotníckej verejnosti. Zotrvaním na stránkach portálu webimed.eu prehlasujete, že ste zdravotnícky pracovník alebo študent lekárskej fakulty. Zároveň súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú potrebné na správne fungovanie našich stránok.