Na našom portáli vysielame tieto hlavné typy webinárov:

 

Klinický webinár

Tento typ webinárov prináša témy z bežnej klinickej praxe. Prednáška je zvyčajne zložená z teoretického úvodu a praktickej kazuistiky. Cieľom tejto aktivity je nadobudnutie poznatkov ihneď využiteľných v každodennej lekárskej praxi.

Kontrawebinár

Cieľom tohto webinára je prediskutovať určitú kontroverznú tému v kardiológii. Diskutujú dvaja lekári, z ktorých každý zastáva opačný pohľad. V závere sa ukáže, že oba pohľady majú svoje opodstatnenie a závisí na každom lekárovi, pre ktorý sa rozhodne.

„State of the art“ webinár

Toto podujatie je vyhradené pre uznávaného odborníka, ktorý vo svojej prednáške zhrnie súčasné poznatky z oblasti kardiológie na ktorú sa špecializuje.

V.I.T. (very important trials) webinár

Jedná sa o aktivitu, v ktorej sa podrobnejšie zhrnú kľúčové štúdie súčasnosti. Najčastejšie ide o prehľad štúdií nejakého kľúčového kardiologického kongresu. V prednáškach sa často rozoberá aj štatistika, ale zrozumiteľným spôsobom. Cieľom tohto webináru je nie len priblížiť podstatné štúdie ovplyvňujúce každodennú prax, ale aj priblížiť lekárom štatistiku a interpretáciu klinických štúdií.

„Ako na to?“ webinár

V týchto webinároch sa dozviete o aktuálnych klinických postupoch v danej oblasti. Stručne, výstižne a podľa najnovších medzinárodných odporúčaní aplikovaných do reálnej praxe slovenských lekárov.

Like us on
OK

Tieto stránky sú určené výhradne odbornej zdravotníckej verejnosti. Zotrvaním na stránkach portálu webimed.eu prehlasujete, že ste zdravotnícky pracovník alebo študent lekárskej fakulty. Zároveň súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú potrebné na správne fungovanie našich stránok.